Programování

Co je programování

Programování je proces, který zahrnuje návrh algoritmu, psaní, testování, ladění a následnou údržbu zdrojového kódu počítačového programu. Návrh algoritmu si můžeme představit jako určení obecného postupu řešení daného úkolu. Zdrojový kód programu představuje zápis algoritmu ve zvoleném programovacím jazyce. Cílem procesu programování je tvorba programu, jenž se bude chovat určitým žádoucím způsobem.

Historie programování

Proces programování jsme znali dříve, než se v roce 1947 objevil tranzistor – součástka, která odstartovala rozvoj výpočetní techniky. Od tranzistorových počítačů se po bouřlivém vývoji dospělo k dnešním procesorům, které obsahují stovky milionů tranzistorů na ploše několika čtverečních centimetrů.

Procesory dokážou zpracovávat obrovské množství instrukcí ve velmi krátké době. Sadě těchto instrukcí říkáme počítačový program. Původně se programy zapisovaly v tzv. strojovém kódu, což nebylo příliš praktické. Z toho důvodu byl vymyšlen jazyk assembler, jež zápis programů značně zjednodušil, ale stále to nebylo dostatečně komfortní.

První programovací jazyky Fortran a Cobol přinesly do programování mnoho nových prvků. Jazyky C, Pascal a Basic představují tzv. strukturované programování, které na dlouhou dobu převážilo. Kromě toho se objevilo tzv. objektově orientované programování, které se rozvíjelo současně s operačním systémem Windows, jenž poskytoval uživatelům grafické rozhraní a jednotný model ovládání aplikací.

Princip programování

Princip spočívá v tom, že program je zapisován pomocí příkazů programovacího jazyka. Tomuto zápisu programu, který vychází z anglických slov nebo zkratek, se říká zdrojový kód. Tento kód se musí převést do strojového kódu, kterému rozumí procesor. Zdrojový kód se tedy musí do kódu strojového převést. Tomuto procesu říkáme kompilace. Jedná se z velké části o nevratný proces, jehož výsledkem je soubor s příponou EXE, který je možné v počítači spustit. Největší výhodou zkompilovaného programu je jeho rychlost.